Firstcry Parenting
Parenting Firstcry

bhumija goyal h mera naam mujhe sb pyar se ghar me pavi bulate hai me Frist classes me padti hu mere papa ka naam Mayank goyal h meri mom ka naam Ruchi goyal h meri ek choti bhan h uska naam ojasvi go

Ruchi Goyal Mom of 3 children
bhumija goyal h mera naam mujhe sb pyar se ghar me pavi bulate hai me Frist classes me padti hu mere papa ka naam Mayank goyal h meri mom ka naam Ruchi goyal h meri ek choti bhan h uska naam ojasvi go
bhumija goyal h mera naam mujhe sb pyar se ghar me pavi bulate hai me Frist bhumija goyal h mera naam mujhe sb pyar se ghar me pavi bulate hai me Frist classes me padti hu mere papa ka naam Mayank goyal h meri mom ka naam Ruchi goyal h meri ek choti bhan h u bhan h uska naam ojasvi go pavi bulate hai me Frist classes me padti hu mere papa ka naam Mayank goyal h meri mom ka naam Ruchi goyal h meri ek choti bhan h uska naam ojasvi go mere koi bhai nhi h mujhe ek bhai chaiye me use bhut pyar krugi
ADD NEW COMMENT TO THIS POST
bhumija goyal h mera naam mujhe sb pyar se ghar me pavi bulate hai me Frist classes me padti hu mere papa ka naam Mayank goyal h meri mom ka naam Ruchi goyal h meri ek choti bhan h uska naam ojasvi go
bhumija goyal h mera naam mujhe sb pyar se ghar me pavi bulate hai me Frist bhumija goyal h mera naam mujhe sb pyar se ghar me pavi bulate hai me Frist classes me padti hu mere papa ka naam Mayank goyal h meri mom ka naam Ruchi goyal h meri ek choti bhan h u bhan h uska naam ojasvi go pavi bulate hai me Frist classes me padti hu mere papa ka naam Mayank goyal h meri mom ka naam Ruchi goyal h meri ek choti bhan h uska naam ojasvi go mere koi bhai nhi h mujhe ek bhai chaiye me use bhut pyar krugi

Post

Post

Post Anonymously
ADD NEW REPLY TO THIS COMMENT

Post

Post

Post Anonymously