Pregnancy Week by Week

गर्भधारणा: ३७वा आठवडा

गरोदरपणाच्या ३७व्या आठवड्यात प्रसूतीकळा केव्हाही सुरु होऊ शकतात. बाळाचे जवळ जवळ सगळे अवयव परिपक्व झाले असून बाळ  बाहेरच्या जगात कुठल्याही…

गर्भधारणा: ३८वा आठवडा

गर्भारपणाच्या ३८व्या आठवड्यात बाळ खाली ओटीपोटाकडे सरकते आणि बाळाचा दाब खूप संवेदनशील अशा वेगवेगळ्या मज्जातंतूंवर पडतो. त्यामुळे गर्भवती आईला पाय…

गर्भधारणा: २९वा आठवडा

तुम्ही यशस्वीरीत्या गर्भारपणाच्या २९व्या आठवड्यात पदार्पण केले आहे. ही तिसरी तिमाही आहे आणि तुम्ही तुमच्या गोंडस बाळाला लवकरच जन्म देणार…

गर्भधारणा: ३०वा आठवडा

तुम्ही अगदी यशस्वीरीत्या गर्भारपणाच्या ३०व्या आठवड्यात पदार्पण केले आहे. अभिनंदन! ही तिसरी तिमाही आहे आणि त्या मौल्यवान क्षणाकडे  तुमची वाटचाल…

गर्भधारणा: ३१वा आठवडा

तुमचं बाळ तुमच्याजवळ येण्यासाठी अगदी थोडा काळ राहिला आहे. जर तुम्हाला ३१व्या आठवड्याविषयी काही प्रश्न असतील तर त्यांची उत्तरे हा…

गर्भधारणा: २३वा आठवडा

तंत्रज्ञानातील विकासामुळे तुमच्या पोटातील बाळाच्या विकासावर लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे, तसेच तुमच्या बाळाच्या विकासातील प्रत्येक टप्प्याचा अभ्यास करता येतो.…

गर्भधारणा: २४वा आठवडा

गर्भारपणाची दुसरी तिमाही आता संपत आली आहे आणि तुम्ही तिसऱ्या तिमाहीच्या अगदी जवळ आहात. बाळाची वाढ योग्यरितीने होत आहे आणि…

गर्भधारणा: २५वा आठवडा

तुमच्या गर्भारपणात तुमच्या शरीरात खूप बदल होत आहेत आणि तुम्हाला तुमच्या २५ आठवड्यांच्या बाळाची प्रगती कशी होत आहे ह्याची उत्सुकता…

गर्भधारणा: २६वा आठवडा

गर्भारपणाचा २६व्या आठवड्यात तुमच्या बाळाचा विकास होताना  खूप महत्वाचे बदल होतात. ह्या टप्प्यावर नक्की कुठले बदल अपेक्षित आहेत ह्यासंबंधित माहितीसाठी…

गर्भधारणा: २७वा आठवडा

गर्भारपणाचा २७ वा आठवडा म्हणजे दुसऱ्या तिमाहीचा शेवट. आता बाळाचे डोके लेट्युस इतके मोठे झाले आहे आणि आनंदाची बातमी म्हणजे…