Pregnancy Week by Week

गर्भधारणा: ३९वा आठवडा

३९व्या आठवड्यात तुमचे बाळ पूर्णतः विकसित झालेले आहे आणि बाहेरच्या जगात पाऊल टाकण्यासाठी तयार आहे. ह्या काळात तुम्हाला अस्वस्थता जाणवणे…

गर्भधारणा: ३२वा आठवडा

तुम्ही प्रसूती तारखेच्या जसेजसे जवळ जाता तसे तुम्हाला खूप रोमांचक वाटेल, परंतु त्यास अजून वेळ आहे कारण प्रसूतीच्या तारखेस अजून…

गर्भधारणा: ३३वा आठवडा

तुम्ही आता ३३ आठवड्यांच्या गरोदर आहात आणि लवकरच तुमच्या गोड़ बाळाचं आगमन होणार आहे, आता आहार, औषधे आणि शरीरातील बदलांशी…

गर्भधारणा: ३४वा आठवडा

अवघड परिस्थितीत स्थिर आणि खंबीर राहिल्यास ती सहज हाताळता येते. तुम्ही तुमच्या ध्येयाच्या अगदी जवळ आहात. गरोदर स्त्री ज्या ज्या…

गर्भधारणा: ३६वा आठवडा

गर्भारपणाच्या ३६व्या आठवड्यात तुम्ही ह्या ९ महिन्यांच्या मॅरेथॉन मध्ये अंतिम रेषेच्या अगदी जवळ आहात. तुमचं बाळ म्हणजे आता एक व्यव्यक्तिमत्व…

गर्भधारणा: ३७वा आठवडा

गरोदरपणाच्या ३७व्या आठवड्यात प्रसूतीकळा केव्हाही सुरु होऊ शकतात. बाळाचे जवळ जवळ सगळे अवयव परिपक्व झाले असून बाळ  बाहेरच्या जगात कुठल्याही…

गर्भधारणा: ३८वा आठवडा

गर्भारपणाच्या ३८व्या आठवड्यात बाळ खाली ओटीपोटाकडे सरकते आणि बाळाचा दाब खूप संवेदनशील अशा वेगवेगळ्या मज्जातंतूंवर पडतो. त्यामुळे गर्भवती आईला पाय…

गर्भधारणा: २९वा आठवडा

तुम्ही यशस्वीरीत्या गर्भारपणाच्या २९व्या आठवड्यात पदार्पण केले आहे. ही तिसरी तिमाही आहे आणि तुम्ही तुमच्या गोंडस बाळाला लवकरच जन्म देणार…

गर्भधारणा: ३०वा आठवडा

तुम्ही अगदी यशस्वीरीत्या गर्भारपणाच्या ३०व्या आठवड्यात पदार्पण केले आहे. अभिनंदन! ही तिसरी तिमाही आहे आणि त्या मौल्यवान क्षणाकडे  तुमची वाटचाल…

गर्भधारणा: ३१वा आठवडा

तुमचं बाळ तुमच्याजवळ येण्यासाठी अगदी थोडा काळ राहिला आहे. जर तुम्हाला ३१व्या आठवड्याविषयी काही प्रश्न असतील तर त्यांची उत्तरे हा…