स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी

स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी

आज वर अनेक लोकांनी ह्या विषया वर लिखाण केले आहे. मी काय वेगळे लिहणार?.  आज मी आई झाले तेव्हा मला आई चे महत्व समजले. म्हणून मी आज ह्या विषयावर काही हिंमत करुन लिहू पाहतेय.
‘आई’
कोणाला ठेच लागो, जांभाई येवो वा आश्चर्य वाटो..पहिली आठवते ती आई!आईच का बाबा का नाही?
आई, कारण बाळाची पहिली चाहूल लागल्या पासून ते बाळ शाळेत जाईपर्यंत २४ तास सोबत असते ती म्हणजे आई.
पोटात असताना एकमेकांचे ह्रदयाचे ठोके हे पहिल्यांदा त्या दोघांना जाणवतात, आईच्या श्वासावर ते बाळ जगत असते. आई आणि बाळामध्ये असे काही न बोलता नातं निर्माण होते की ते २ महिन्याचे बाळ आईचा स्पर्श, आवाज ओळखते. हिच ती जी आपल्याला दूध देते. हिच ती जी आपल्याला घाबरल्यावर जवळ घेते, हिच जी आपले लाड करते, ही आपली आई.
आई आणि बाळामध्ये नातं सगळ्यात वेगळेच तयार होते कारण एक तर आईची प्रत्येक कृती आणि विचार हे बाळाशी निगडीत असतात आणि बाळ पुर्णतः आईच्या दुधावर असते. अंगावरच्या दुधामुळे प्रतिकारशक्ती तर वाढतेच पण बाळाला आईची माया प्रेम, ममता हे सर्व मिळते. भुकेमुळे रडत असताना तो तान्हासा जीव आईचा चेहरा बघुन जे स्मित हास्य देतो ते सुख विकत पण कुठे मिळणार नाही, ते फक्त एक आईच जाणू शकते.
आई काही जगावेगळे करत नसते, सगळ्याच आई करतात पण प्रत्येक आई ही वेगळी आणि तेवढीच महत्त्वाची भूमिका निभावत असते. आईपण येण्यासाठी जन्मच दिला पाहीजे असे नाही, हा गुण जन्मतःच प्रत्येक स्त्रीमध्ये असतो, ह्यात दुमत नाही. प्रत्येक स्त्री ही आई असते. प्रसूतीच्या वेळेस कळा देत असताना प्रत्येक स्त्री त्या क्षणी फक्त आईचा विचार करत असणार, आपल्याला जन्म देताना आईला पण त्रास झाला असेल हे ऐकून माहित असते पण प्रत्यक्षात ते अनुभवताना एकच बोलावेसे वाटते ते म्हणजे “धन्य ती माय”.
शतशः आभार त्या मायचे जिच्यामुळे हे जग पाहीले आणि तिचे सुद्धा ज्या आईने माझ्या नवऱ्याला जन्म दिला, म्हणून तर आज आई होण्याचे भाग्य मला लाभले.

Disclaimer: The views, opinions and positions (including content in any form) expressed within this post are those of the author alone. The accuracy, completeness and validity of any statements made within this article are not guaranteed. We accept no liability for any errors, omissions or representations. The responsibility for intellectual property rights of this content rests with the author and any liability with regards to infringement of intellectual property rights remains with him/her.

Previous article «
Next article »