मानीतचा पायगुण धावण्याचा सद्गुण

मानीतचा पायगुण धावण्याचा सद्गुण

सर्वात आधी सर्व वाचकांना माझा मनापासून नमस्कार ! आणि एकस्त्री शक्तीची गोष्ट तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन येत आहे.

आजकालच्या  काळात एका स्त्रीने आपल्या मनासारखं करायचं म्हणजे फारच कठीण असते. आणि त्यात जर लहान बाळ असेल तर मग तेव्हा फाजितीच होते. पण ही कहाणी जर तुम्ही वाचली तर नक्कीच तुमच्या पण मनशक्तीत वाढ होणार आहे.

ज्योती यांना “मानीत” च्या रुपात पुत्र झाल्यावर त्यांचे वजन खूपच वाढले होते . मानीत जेमतेम एक वर्षाचा झालाच होता कि त्याचवेळी सीआयडी विभागातील महिलांचा ‘ जाऊ बाई जोरात’ नव्हे तर ‘ धावू बाई जोरात’ चा नारा चालला होता. ज्योतीला वाटले आत्ता मानीत खूपच लहान आहे, त्याच्या मागे धावायचे की..पुढचा पर्याय विचारातही नव्हता.

तिच्या मनात वेगवेगळे विचार येऊ लागले, अजून मानीत खूपच लहान आहे आणि मी त्याची आई म्हणून काळजी घेणं पण तितकंच गरजेचं आहे . ज्योतीला धावायची पण खूपच हौस होती आणि तीसुद्धा अगदी मनापासून .

पण तरीही त्यांनी मनात ठरवल होतं की कसेही करून आपले वजन कमी करायचेच आणि आपला धावायची हौस पण पूर्ण करायची त्यानंतर त्यांचा महिला मंडळाचा उत्साह बघूनच ज्योती ला वाटले की धावायचे सराव सुरु करावेत, आणि तिने केले. पहिली शर्यत पूर्ण केल्यावर तिला क्षणभर वाटले की मुलाच्या जन्मामुळेच हा योग आला आहे . मानीत याचा अर्थ उदात्त गोष्टींचे अनुकरण करणे. त्याचे नाव सार्थक ठरले.

महिला मंडळास खरं तर खूप खूप धन्यवाद द्यायला पाहिजे की त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे  ज्योतीची  हिम्मत वाढली आणि तिने शर्यत जिंकली सुद्धा .

अशा स्रीशक्तीला माझा मनापासून नमस्कार आहे, मानीत एकच वर्षाचा असून ही त्याची काळजी घेऊन सुध्दा आपल्या मनातील इचछा पूर्ण  करायला फार हिम्मत लागते  आणि ते ज्योतीने ते करून दाखविले.

असेच कोणतेही काम करायच्या आधी  आपण फारच विचार करतो, पण कोणत्या ही क्षेत्रात जर आम्ही सकारात्मक विचार ठेवून जर पुढे वाटचाल केली  तर आपण नक्कीच यशस्वी होऊ . हेच करून दाखविले आहे ज्योती यांनी. आम्हा सर्वांना त्यांच्याकडून हे शिकायला पाहिजे.

कशी वाटली तर मग ही कहाणी, तुम्हा सर्वांना ?  मला आशा आहे की तुम्हाला नक्की आवडेल. धन्यवाद

Disclaimer: The views, opinions and positions (including content in any form) expressed within this post are those of the author alone. The accuracy, completeness and validity of any statements made within this article are not guaranteed. We accept no liability for any errors, omissions or representations. The responsibility for intellectual property rights of this content rests with the author and any liability with regards to infringement of intellectual property rights remains with him/her.

Previous article «
Next article »