प्रेम हे आपण कोणावरही करू शकतो!

प्रेम हे आपण कोणावरही करू शकतो!

रोजच्या प्रमाणे आजही सूर्य उगवला. स्वछ किरणं माझ्या खिडकीतून आत आली. जणू मला शोधतच. गम्मत वाटली आणि छान वाटलं. नेहमीची सकाळ पण रोज छान वाटते. मन अगदी प्रसन्न करून जाते. मी अगदी पलंगावरून खाली उतरणार इतक्यात माझ्या हाताला काहीतरी लागलं. मी दचकले, काय असेल पण चादर सरकवली आणि काय पाहिलं? एक अतिशय गोड असं ग्रीटिंग कार्ड होतं. आणि त्यावर लिहिलं होतं कि हैप्पी वॅलेंटाईन्स डे मॉम!
हे माझ्यासाठी नवीन होतं. म्हणजे तसं पाहावं तर हा दिवस प्रेमी युगुलांचा! मग माझी निवड कशी केली? आणि तेही माझ्या छकुलीने? असे अनेक प्रश्न घेऊन ते कार्ड मी हातात घेतलं आणि खोलीच्या बाहेर येणार इतक्यात माझं लक्ष गेलं आमच्या ड्रेसिंग टेबलवर. एक अतिशय सुंदर आणि ताज्या फुलांचा गुच्छ जणू माझीच वाट पाहत होता. मी जवळ गेले आणि त्या फुलांना जवळ घेतले. वाह काय सुगंध होता!अगदी कोणालाही मोहित करेल असा! 
त्यातही एक छोटं कार्ड होतं. आणि त्यात लिहिलं होते, “हैप्पी वॅलेंटाईन्स डे, माझी लाडकी बायको”. माझं मन लाजून अगदी पाणी पाणी झालं. आज नक्की काय झालाय माझ्या घरच्यांना! 
 
मी खोलीच्या बाहेर आले आणि माझा नवरा आणि माझी मुलगी जोरात ओरडले, हैप्पी वॅलेंटाईन्स डे आणि एक छानसा चॉकलेट केक माझ्या हातात ठेवला. आज तर माझा दिवस जणु वेगळाच होता. दोघांनी मला सोफ्यावर बसायला सांगितले आणि अगदी घट्ट मिठी मारली. मी हि त्यांना जवळ घेतले आणि विचारले कि आज सूर्य पश्चिमेला तर नाही ना उगवला. ते हसून बोलले हो! 
मग मी विचारल, आता तरी सांगा अस अचानक हे काय? माझी पिल्लू जी फक्त सहा वर्षांची आहे ती अगदी समजूतदारपणाने मला बोलली, “मॉम आज प्रेम वक्त करण्याचा दिवस आहे”. आणि आमची वॅलेंटाईन तर तूच आहेस ना! मी आश्चर्य चकित होऊन विचारले कि कसं काय? तर ती म्हणाली,”बघ ना प्रेम हे आपण कोणावरही करू शकतो मग ते मित्र मैत्रीण असतील नवरा बायको कि माझी आई आणि मी. प्रेम फक्त असायला हवं आणि तू रोज आमच्यासाठी जे करतेस ते तर प्रेमापेक्षा हि खूप आहे. आमही तितकं नाही करू शकणार अगं मॉम. म्हणून हे  छोटेसे गिफ्ट” 
माझ्या डोळ्यात पाणी आले. मी माझ्या नवऱ्याकडे पाहिले. त्यानं स्मित हास्य केलं आणि बोलला, “हो मलाही खूप आश्चर्य वाटलं जेव्हा आपली पिल्लू काल हे सगळे माझ्याकडे बोलली. मी ही अचंबित झालो की मुलं किती लवकर मोठी होतात आणि हिचे विचार खरंच किती सुंदर आहेत. आपली घडण बरोबर होतेय”
तस पाहिलं तर खूप मोठा खर्च नव्हता केला ह्या दोघानी पण माझ्या प्रेमाची आणि मेहनतीची जाणीव ठेवली, बस अजून काय हवं मला आणि आजच्या वर्षांपासून आमच्याकडे दर वर्षी वॅलेंटाईन्स साजरा होऊ लागला!

Disclaimer: The views, opinions and positions (including content in any form) expressed within this post are those of the author alone. The accuracy, completeness and validity of any statements made within this article are not guaranteed. We accept no liability for any errors, omissions or representations. The responsibility for intellectual property rights of this content rests with the author and any liability with regards to infringement of intellectual property rights remains with him/her.

Previous article «
Next article »