खरंच आयुष्य किती छान आहे

खरंच आयुष्य किती छान आहे

१. खरंच आयुष्य हे किती छान आहे 

खरंच आयुष्य हे किती छान आहे
जगात दर मनुष्याच्या आपला मान आहे

बाळपण च्या रेशिम गाठी सुटता सुटत नाहीत
खेळ, अभ्यास, गम्मत आणि किती तरी आठवणी
अशा सहज विसरणं  शक्य नाही
खरंच आयुष्य हे किती छान आहे

जीवनात किती तरी ऊन पाऊस येतात आणि जातात
त्या क्षणात निखरून बाहेर पडले तर ते नक्कीच यशस्वी होतात
खरंच  आयुष्य हे किती छान आहे

वाहत्या नदीला पुराचा वेग जरी जास्त असला
तरी वेगाला थांबवण्यासाठी दगडरूपी तट
किती वेदना सोसून पण ठाम पणे उभा असतो
खरंच  आयुष्य हे किती छान आहे

जर आपल्या अनुभवाच्या आधारे पुढे वाढत जाणार
तरच हे आयुष्य जगणे जीवनात सर्वात महत्त्वाचे नक्कीच ठरणार
खरंच आयुष्य हे किती छान आहे

२. प्रेमरूपी नाव (मराठी कविता)

तू तरी समज माझ्या प्रेमा ची भाषा
सार्थक व्हावे या जन्मी हे जीवन
हीच हृदया ची प्रेमळ अभिलाषा

संसारात कितीतरी उन्हात आणि पावसाळ्यात
प्रेमबंधनाच्या  या नावेत तुझ्याच बरोबरच गेले वाहत
या छंदात कष्टांनी पोहताना किती भीती वाटली रे मला
पण ह्या सगळ्या प्रवासात आपल्या अटूट प्रेमाच्या
संगतीने विश्वासाची डोर साधून सर्व नाती गेले जपत

जीवनात सर्व दिशांची परिक्रमा करताना
आयुष्याच्या पलीकडे आहे हे आपले खरे प्रेम
ह्यास प्रेमा सोबत जीवनाची करूया नव्याने सुरूवात
पसरूदे चहुकडे ह्या पुष्परूपी सहवासाचा सुगंधित रंग
आपल्या प्रीतिला बघून झाले सर्वजण दंग

३. पहाते आई बाबांची वाट (मराठी कविता)

आई आणि बाबा मी काय करू आता
रोज रडू येतं वाट पाहता पाहता

तुम्हीच सांगा न मला
तुम्ही सकाळ पासून जाऊंन कामावर
उशीर होतो मग यायला

मी झुलाघर मधे राहू किंवा आया सोबत
मला तर तुम्ही कधीच नाही भेटत
रोज येवढे दूर येणं जाणं  करून
तुम्हाला काय मिळेल

तुम्ही दोघे  सकाळी जाता तेव्हां मी झोपली असते
रात्रि पोहोचता तेव्हां माझी पुनः झोपेची वेळ होते

आई आणि बाबा एकदा तरी तुमची साथ
मला मिळेल का
मला गम्मत जम्मत पाहिल्या मिळेल
मला बाबान बरोबर बसायला मिळेल
कि मी अशीच मोठी होणार
मी मोठी झाल्यावर
मग मला आणि तुम्हाला
माझे बालपण आठवेल का?

Disclaimer: The views, opinions and positions (including content in any form) expressed within this post are those of the author alone. The accuracy, completeness and validity of any statements made within this article are not guaranteed. We accept no liability for any errors, omissions or representations. The responsibility for intellectual property rights of this content rests with the author and any liability with regards to infringement of intellectual property rights remains with him/her.

Previous article «
Next article »